Putting People First - Polish American Association (POL)

Published on Jan 4, 2018

Zatozone w 1922 roku Zrzeszenie Amerykansko Polskie jest jedynq w Stanach Zjednoczonych organizacjq oferujqcq bardzo szeroki zakres dziatalnosci jak programy edukacyjne, dziat zatrudnienia, dziat do spraw imigracyjnych, pomoc psychologicznq, pomoc dla os6b uzaleznionych, pomoc w uzyskaniu swiadczen socjalnych i schronisko dla bezdomnych. PAA jest miejscem, kt6re potrzebujqcym klientom pomaga zmienic zycie i stac si petnowartosciowymi cztonkami polonijnej spotecznosci w Chicago. Wi cej informacji mozna uzyskac na stronie internetowej PAA. https://www.polish.org/pl/ “Putting People First” is a community service of Chicago Access Network Television (CAN TV).